คำในภาษาไทย

กระแหน,-กระแหน

หมายถึง [-แหฺน] ใช้เข้าคู่กับคํา กระหนอ และ กระแหนะ เป็น กระหนอกระแหน และ กระแหนะกระแหน.

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • กระแหน,-กระแหน

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กระแหน,-กระแหน ความหมาย หมายถึงอะไร?"

 คำในภาษาไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"