คำในภาษาไทย หมวด ณ

คำในภาษาไทย หมวด ณ ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

พจนานุกรมภาษาไทย แปลคำในภาษาไทย ค้นหาความหมายของคำศัพท์ออนไลน์ ใช้งานง่าย ๆ สะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งแยกตามหมวดหมู่ของคำ

รวมคำในภาษาไทย หมวด ณ

คำในภาษาไทย หมวด ณ ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ


 1. หมายถึง พยัญชนะตัวที่ ๑๙ นับเป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กนในคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต เช่น คุณ บัณฑิต.

 2. หมายถึง [นะ] บ. ใน, ที่, เป็นคำบ่งเวลาหรือสถานที่ว่า ตรงนั้นตรงนี้, ถ้าใช้นำหน้าสกุล หมายความว่า แห่ง เช่น ณ อยุธยา ณ ระนอง.
 3. ณรงค์
  หมายถึง ก. ต่อสู้ชิงชัย เช่น ณรงค์เพื่อต่อต้านวัณโรค. น. การรบ, การต่อสู้. (ตัดมาจาก รณรงค์).
 4. เณร
  หมายถึง น. สามเณร.
 5. เณรหน้าไฟ
  หมายถึง น. สามเณรที่บวชเนื่องในพิธีเผาศพ.
 6. เณรหางนาค
  หมายถึง น. สามเณรที่บวชต่อท้ายพิธีบวชพระ.

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำในภาษาไทย หมวด ณ"