คำในภาษาไทย หมวด ษ

คำในภาษาไทย หมวด ษ ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

พจนานุกรมภาษาไทย แปลคำในภาษาไทย ค้นหาความหมายของคำศัพท์ออนไลน์ ใช้งานง่าย ๆ สะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งแยกตามหมวดหมู่ของคำ

รวมคำในภาษาไทย หมวด ษ

คำในภาษาไทย หมวด ษ ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ


 1. หมายถึง พยัญชนะตัวที่ ๓๙ เป็นพวกอักษรสูง ใช้ได้ทั้งเป็นพยัญชนะตัวต้นและตัวสะกดในแม่กดในคำที่มาจากภาษาสันสกฤต เช่น ษมา เศรษฐี และคำว่า อังกฤษ.
 2. ษมา
  หมายถึง [สะมา] ก. กล่าวคำขอโทษ. น. การยกโทษให้เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งยอมรับผิด, ขมา ก็ว่า. (ส. กษมา; ป. ขมา).
 3. ษมายุมแปลง
  หมายถึง น. เครื่องขมาโทษที่ชายนำไปคำนับพ่อแม่หญิงเพื่อขอโทษในการที่ลักพาลูกสาวท่านไป.
 4. ษัฏ
  หมายถึง ว. หก. (ใช้ในคำสมาส เมื่อนำหน้าพยัญชนะพวกอโฆษะ). (ส.; ป. ฉ).
 5. ษัฏกะ
  หมายถึง [สัดตะกะ] น. หมวด ๖ คือรวมสิ่งละ ๖. (ส.; ป. ฉกฺก).
 6. ษัฑ
  หมายถึง ว. หก. (ใช้ในคำสมาส เมื่อนำหน้าพยัญชนะพวกโฆษะ เว้นจาก ณ ม ย). (ส.; ป. ฉ).
 7. ษัณ
  หมายถึง ว. หก. (ใช้ในคำสมาส เมื่อนำหน้าตัว ณ ม ย). (ส.; ป. ฉ).
 8. ษัษ
  หมายถึง ว. หก. (คำสมาสใช้ ษัฏ บ้าง ษัฑ บ้าง ษัณ บ้างตามวิธีสนธิ). (ส.; ป. ฉ).
 9. ษัษฏี
  หมายถึง [สัดสะตี] น. จำนวน ๖๐. (ส.; ป. ฉฏฺี).
 10. ษัษฐะ
  หมายถึง ว. ที่ ๖. (ส.; ป. ฉฏฺ).
 11. ษัษฐี
  หมายถึง [สัดถี] น. วันที่ ๖ หรือ วัน ๖ คํ่า. (ส.; ป. ฉฏฺี).
 12. โษฑศะ
  หมายถึง [โสทะ-] ว. สิบหก. (ส.; ป. โสฬส).
 13. โษฑศัน
  หมายถึง [โสทะ-] ว. สิบหก. (ส.; ป. โสฬส).

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำในภาษาไทย หมวด ษ"