คำในภาษาไทย

ไวไฟ

หมายถึง ว. ที่ติดไฟได้ง่ายและรวดเร็วมาก เช่น น้ำมันไวไฟ, โดยปริยายหมายถึงผู้ที่มีความประพฤติหละหลวมในทางชู้สาว มีลักษณะดังสิ่งไวไฟ.

 ภาพประกอบ

  • ไวไฟ ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย ไวไฟ หมายถึง ว. ที่ติดไฟได้ง่ายและรวดเร็วมาก เช่น น้ำมันไวไฟ, โดยปริยายหมายถึงผู้ที่มีความประพฤติหละหลวมในทางชู้สาว มีลักษณะดังสิ่งไวไฟ.

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

มีเทน อีเทอร์ เซลลูโลส ไลลา ไล่ ไล่ช้าง ไวทย์ ไวยากรณ์ ไว้ตัว ไว้ฝีมือ ไว้เนื้อเชื่อใจ ไฮโดรเจน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ไวไฟ"

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"