คำในภาษาไทย

ไตรยางศ์

หมายถึง น. ๓ ส่วน, ใช้เป็นชื่ออักษร ๓ หมู่ คือ อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรตํ่า. (ส. ตฺรยํศ).

 ภาพประกอบ

  • ไตรยางศ์ ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย ไตรยางศ์ หมายถึง น. ๓ ส่วน, ใช้เป็นชื่ออักษร ๓ หมู่ คือ อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรตํ่า. (ส. ตฺรยํศ).

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

องศ์ ไลลา ไล่ ไล่ช้าง ไวทย์ ไวยากรณ์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ไววรรณ ไว้ตัว ไว้ฝีมือ ไว้ลาย ไว้เนื้อเชื่อใจ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ไตรยางศ์"

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"