คำในภาษาไทย

ไตรยางศ์

หมายถึง น. ๓ ส่วน, ใช้เป็นชื่ออักษร ๓ หมู่ คือ อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรตํ่า. (ส. ตฺรยํศ).

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ไตรยางศ์

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ไตรยางศ์ ความหมาย หมายถึงอะไร?"

 คำในภาษาไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"