คำในภาษาไทย

ได้ใจ

หมายถึง ก. เหิมใจ, ย่ามใจ, ชะล่าใจ, กำเริบ.

 ภาพประกอบ

  • ได้ใจ ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย ได้ใจ หมายถึง ก. เหิมใจ, ย่ามใจ, ชะล่าใจ, กำเริบ.

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

กำเริบเสิบสาน ชะล่า บาทบูรณ์ ปริศนาอักษรไขว้ ฟุ้งเฟ้อ ย่าม ให้ท้าย ไลลา ไล่ ไล่ช้าง ไวทย์ ไว้ตัว

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ได้ใจ"

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"