คำในภาษาไทย

ได้คิด

หมายถึง ก. รู้สึกผิดชอบชั่วดี, กลับรู้สึกสํานึกตน, กลับคิดได้.

 ภาพประกอบ

  • ได้คิด ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย ได้คิด หมายถึง ก. รู้สึกผิดชอบชั่วดี, กลับรู้สึกสํานึกตน, กลับคิดได้.

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

กลอนสด ขมเป็นยา สะดุดใจ หวานเป็นลม ขมเป็นยา ได้สติ ไลลา ไล่ ไล่ช้าง ไวทย์ ไว้ตัว ไว้ฝีมือ ไว้เนื้อเชื่อใจ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ได้คิด"

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"