คำในภาษาไทย

ไก่ได้พลอย

สำนวน

หมายถึง การที่ได้ของมีค่ามาแต่ไม้รู้คุณค่าของสิ่งนั้น

เพิ่มเติม ที่มา แนวคิดต้นกำเนิดจากหนึ่งในนิทานอีสป

Posted on by Golfy

แนะนำคำนี้โดย Golfy

 ภาพประกอบ

  • ไก่ได้พลอย

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ไก่ได้พลอย ความหมาย หมายถึงอะไร?"

 คำในภาษาไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"