คำในภาษาไทย

ไก่ต่อ

หมายถึง น. ไก่ตัวเมียที่เลี้ยงไว้เพื่อนำไปต่อไก่ป่า.

 ภาพประกอบ

  • ไก่ต่อ ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย ไก่ต่อ หมายถึง น. ไก่ตัวเมียที่เลี้ยงไว้เพื่อนำไปต่อไก่ป่า.

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ต่อ ปีกไก่ รังไก่ หมูไปไก่มา ไก่ ไก่กอและ ไก่บ้าน ไก่รองบ่อน ไก่อ่อน,ไก่อ่อนสอนขัน ไก่เถื่อน ไก่ได้พลอย ไล่

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ไก่ต่อ"

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"