คำในภาษาไทย

ให้เสียง

หมายถึง ก. กระทำเสียงใด ๆ ให้ผู้อื่นรู้ตัวล่วงหน้าก่อนที่จะปรากฏกาย เช่น ฉันตกใจ เธอเข้ามาไม่ให้เสียงเลย.

 ภาพประกอบ

  • ให้เสียง ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย ให้เสียง หมายถึง ก. กระทำเสียงใด ๆ ให้ผู้อื่นรู้ตัวล่วงหน้าก่อนที่จะปรากฏกาย เช่น ฉันตกใจ เธอเข้ามาไม่ให้เสียงเลย.

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

คัก,คั่ก,คั่ก ๆ จ้อก,จ้อก ๆ ประเปรี้ยง ผัวะ ฟิด สำนาน อึ๊ก ๆ เสียง เสียงก้อง เสียงนกเสียงกา เสียงเล็กเสียงน้อย ใส่คะแนนไม่ทัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ให้เสียง"

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"