คำในภาษาไทย

โอดครวญ

หมายถึง ก. รํ่าไห้, ครํ่าครวญ; รํ่ารําพัน.

Posted on by Admin

อ่านว่า /โอด-คฺรวน/

 ภาพประกอบ

  • โอดครวญ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "โอดครวญ"

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"