คำในภาษาไทย

แบบแผน

หมายถึง น. ขนบธรรมเนียมที่กําหนดใช้หรือที่เคยประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา.

 ภาพประกอบ

  • แบบแผน ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย แบบแผน หมายถึง น. ขนบธรรมเนียมที่กําหนดใช้หรือที่เคยประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา.

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

กระบวน ตันติ ธรรมเนียม นิติ นีติ ปเวณี ภาษาแบบแผน รีต อาจาร,อาจาร- เข้ารูปเข้ารอย เนติ แวน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "แบบแผน"

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"