คำในภาษาไทย

เหม็น

กริยา

หมายถึง ได้รับกลิ่นไม่ดี

คำนาม

หมายถึง ส้มเขียวหวานที่ยังอ่อนอยู่ ใช้ปรุงอาหารได้ เรียกว่า ส้มเหม็น

วิเศษณ์

หมายถึง มีกลิ่นไม่ดี, ตรงข้ามกับ หอม

 ภาพประกอบ

  • เหม็น ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย เหม็น หมายถึง ได้รับกลิ่นไม่ดี ประเภท กริยา หมวด กริยา
  • เหม็น ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย เหม็น หมายถึง ส้มเขียวหวานที่ยังอ่อนอยู่ ใช้ปรุงอาหารได้ เรียกว่า ส้มเหม็น ประเภท คำนาม หมวด คำนาม, ผลไม้
  • เหม็น ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย เหม็น หมายถึง มีกลิ่นไม่ดี, ตรงข้ามกับ หอม ประเภท วิเศษณ์ หมวด วิเศษณ์

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

กลิ่น ตึ,ตึ ๆ ตึตัง ตืด ตุ,ตุ ๆ ตุตัง ลูกเหม็น ส้มเหม็น หอม เวค เวจ,เวจ- เวชยันต์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เหม็น"

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"