คำในภาษาไทย

เสมียน

หมายถึง [สะเหฺมียน] น. เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหนังสือ, (โบ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับล่างที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเขียนหนังสือเป็นต้น.

อ่านว่า /สะ-เหฺมียน/

 ภาพประกอบ

  • เสมียน ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย เสมียน หมายถึง [สะเหฺมียน] น. เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหนังสือ, (โบ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับล่างที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเขียนหนังสือเป็นต้น.

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ดักดาน นายเวร ภูดาด ลิปิกร,ลิปิการ เลขกะ เลขาธิการ เวค เวจ,เวจ- เวชยันต์ เวชศาสตร์ เวณิ เสมียนตรา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เสมียน"

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"