คำในภาษาไทย

เพลา

หมายถึง [เพ-ลา] น. กาล, คราว. (ป. เวลา).

หมายถึง [เพฺลา] น. แกนสําหรับสอดในดุมรถหรือดุมเกวียน, โดยปริยายหมายถึงแกนสําหรับให้ล้อหรือใบจักรหมุน; ไม้สําหรับขึงใบเรือ.

หมายถึง [เพฺลา] น. ชื่อกระดาษสาชนิดบาง โบราณใช้ร่างหนังสือด้วยดินสอดำหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นเช่นใช้ปิดหุ่นหัวโขนและหุ่นอื่น ๆ เรียกว่า กระดาษเพลา.

หมายถึง [เพฺลา] น. ตัก, ช่วงขาตั้งแต่เข่าถึงโคนขา, ราชาศัพท์ว่า พระเพลา. (ข. เภฺลา).

หมายถึง [เพฺลา] ว. เบาลง, เบาพอประมาณ, เช่น เพลาไม้เพลามือ เพลา ๆ หน่อย.

อ่านว่า /เพ-ลา/ /เพฺลา/

 ภาพประกอบ

  • เพลา ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย เพลา หมายถึง [เพ-ลา] น. กาล, คราว. (ป. เวลา).
  • เพลา ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย เพลา หมายถึง [เพฺลา] น. แกนสําหรับสอดในดุมรถหรือดุมเกวียน, โดยปริยายหมายถึงแกนสําหรับให้ล้อหรือใบจักรหมุน; ไม้สําหรับขึงใบเรือ.
  • เพลา ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย เพลา หมายถึง [เพฺลา] น. ชื่อกระดาษสาชนิดบาง โบราณใช้ร่างหนังสือด้วยดินสอดำหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นเช่นใช้ปิดหุ่นหัวโขนและหุ่นอื่น ๆ เรียกว่า กระดาษเพลา.
  • เพลา ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย เพลา หมายถึง [เพฺลา] น. ตัก, ช่วงขาตั้งแต่เข่าถึงโคนขา, ราชาศัพท์ว่า พระเพลา. (ข. เภฺลา).
  • เพลา ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย เพลา หมายถึง [เพฺลา] ว. เบาลง, เบาพอประมาณ, เช่น เพลาไม้เพลามือ เพลา ๆ หน่อย.

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

กระดาษเพลา ธุวยัษฎี สนับเพลา อักขะ อักษะ เพลา ๆ เวค เวจ,เวจ- เวชยันต์ เวชศาสตร์ เวณิ เสียงอ่อน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เพลา"

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"