คำในภาษาไทย

เปรมปรา

หมายถึง [-ปฺรา] (กลอน) ตัดมาจาก เปรมปราโมทย์.

Posted on by Admin

อ่านว่า /เปฺรม-ปฺรา/

 ภาพประกอบ

  • เปรมปรา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "เปรมปรา ความหมาย หมายถึงอะไร?"

 คำในภาษาไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"