คำในภาษาไทย

เนรนาถ

หมายถึง [เนระนาด] ก. ไม่มีที่พึ่ง, ซัดเซพเนจร, เช่น ก็เนรนาถประพาสพรตยังเขาสิงขรบวรวงกต. (ม. ร่ายยาว ชูชก).

อ่านว่า /เน-ระ-นาด/

 ภาพประกอบ

  • เนรนาถ ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย เนรนาถ หมายถึง [เนระนาด] ก. ไม่มีที่พึ่ง, ซัดเซพเนจร, เช่น ก็เนรนาถประพาสพรตยังเขาสิงขรบวรวงกต. (ม. ร่ายยาว ชูชก).

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

เวค เวจ,เวจ- เวชยันต์ เวชศาสตร์ เวณิ เวท เวทนา เวทมนตร์ เวนคืน เวนไตย เวมัติก,เวมัติก- เว้ย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เนรนาถ"

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"