คำในภาษาไทย

เซ็ก

หมายถึง (กลอน) ก. เซ็งแซ่ เช่น เซ็กห้องเสียงหัว. (นิทราชาคริต).

 ภาพประกอบ

  • เซ็ก ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย เซ็ก หมายถึง (กลอน) ก. เซ็งแซ่ เช่น เซ็กห้องเสียงหัว. (นิทราชาคริต).

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

เวค เวจ,เวจ- เวชยันต์ เวชศาสตร์ เวณิ เวท เวทนา เวทมนตร์ เวนคืน เวนไตย เวมัติก,เวมัติก- เว้ย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เซ็ก"

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"