คำในภาษาไทย

เข่นฆ่า

หมายถึง ก. ฆ่าด้วยความโกรธแค้น.

 ภาพประกอบ

  • เข่นฆ่า ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย เข่นฆ่า หมายถึง ก. ฆ่าด้วยความโกรธแค้น.

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หันเหียน อภิฆาต เวค เวจ,เวจ- เวชยันต์ เวชศาสตร์ เวณิ เวท เวทนา เวทมนตร์ เวนคืน แขย่ง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เข่นฆ่า"

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"