คำในภาษาไทย

อัชฌา

หมายถึง [อัดชา] น. กิริยาดี; นิสัยใจคอ, ความรู้จักผ่อนปรน. (ตัดมาจาก อัชฌาสัย).

อ่านว่า /อัด-ชา/

 ภาพประกอบ

  • อัชฌา ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย อัชฌา หมายถึง [อัดชา] น. กิริยาดี; นิสัยใจคอ, ความรู้จักผ่อนปรน. (ตัดมาจาก อัชฌาสัย).

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

อก อกจะแตก อกนิษฐ์ อกรรมกริยา อกรวบ อกรากล้วย อกสั่นขวัญแขวน อกอีปุกแตก,อกอีแป้นแตก อกเมือง อกแล อกไหม้ไส้ขม อัชฌาสัย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อัชฌา"

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"