คำในภาษาไทย

อร,อร-,อร-

หมายถึง [อะระ-] น. กํา, ซี่ล้อรถหรือเกวียน. (ป., ส.).

 ภาพประกอบ

  • อร,อร-,อร- ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย อร,อร-,อร- หมายถึง [อะระ-] น. กํา, ซี่ล้อรถหรือเกวียน. (ป., ส.).

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

กระบัด กรีฑาภิรมย์ จำ ชรอื้อ ชวัก อก อกจะแตก อร อรหัตผล อรหัตมรรค อรหัตวิโมกข์ อันแถ้ง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อร,อร-,อร-"

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"