คำในภาษาไทย

อร,อร-,อร-

หมายถึง [อะระ-] น. กํา, ซี่ล้อรถหรือเกวียน. (ป., ส.).

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • อร,อร-,อร-

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "อร,อร-,อร- ความหมาย หมายถึงอะไร?"

 คำในภาษาไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"