คำในภาษาไทย

อรหัตวิโมกข์

หมายถึง น. ความพ้นจากกิเลสเพราะสําเร็จอรหัต. (ป. อรหตฺตวิโมกฺข).

 ภาพประกอบ

  • อรหัตวิโมกข์ ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย อรหัตวิโมกข์ หมายถึง น. ความพ้นจากกิเลสเพราะสําเร็จอรหัต. (ป. อรหตฺตวิโมกฺข).

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

อก อกจะแตก อกนิษฐ์ อกรรมกริยา อกรวบ อกรากล้วย อกสั่นขวัญแขวน อกอีปุกแตก,อกอีแป้นแตก อกุศล,อกุศล- อกเมือง อกแล อกไหม้ไส้ขม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อรหัตวิโมกข์"

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"