คำในภาษาไทย

สินธพ

หมายถึง น. ม้าพันธุ์ดี, เดิมหมายถึงม้าพันธุ์ดีที่เกิดในลุ่มแม่น้ำสินธุ. (ป. สินฺธว; ส. ไสนฺธว).

 ภาพประกอบ

  • สินธพ ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย สินธพ หมายถึง น. ม้าพันธุ์ดี, เดิมหมายถึงม้าพันธุ์ดีที่เกิดในลุ่มแม่น้ำสินธุ. (ป. สินฺธว; ส. ไสนฺธว).

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

กเรณุ สกทาคามี,สกิทาคามี สกปรก สกรรมกริยา สกล สกี สกุนต์ สกุลรุนชาติ สงกร สเกตน้ำแข็ง สแกนเดียม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สินธพ"

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"