คำในภาษาไทย

สิทธัตถะ

คำนาม

หมายถึง ผู้ที่สำเร็จความมุ่งหมายแล้ว

ตัวอย่าง พระพุทธเจ้ามีพระนามว่า สิทธัตถะ

Posted on by Admin

หมายถึง พระนามพระพุทธเจ้า

เพิ่มเติม ภาษาบาลี คือ สิทฺธตฺถ

Posted on by Admin

อ่านว่า /สิด-ทัด-ถะ/

 ภาพประกอบ

  • สิทธัตถะ
  • สิทธัตถะ

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "สิทธัตถะ"

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"