คำในภาษาไทย

สิกขาบท

หมายถึง น. ข้อศีล, ข้อวินัย, บทบัญญัติในพระวินัยที่พึงศึกษาปฏิบัติ. (ป.).

 ภาพประกอบ

  • สิกขาบท ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย สิกขาบท หมายถึง น. ข้อศีล, ข้อวินัย, บทบัญญัติในพระวินัยที่พึงศึกษาปฏิบัติ. (ป.).

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ก้าวล่วง ปัจเจกสมาทาน วินย,วินย-,วินัย สกทาคามี,สกิทาคามี สกปรก สกรรมกริยา สกล สกี สกุนต์ สิกขมานา อาบัติ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สิกขาบท"

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"