คำในภาษาไทย

ลงเนื้อเห็นด้วย

หมายถึง ก. เห็นพ้องด้วย.

 ภาพประกอบ

  • ลงเนื้อเห็นด้วย ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย ลงเนื้อเห็นด้วย หมายถึง ก. เห็นพ้องด้วย.

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ลฆุภาพ ลงจอบ ลงดาบ ลงตัว ลงทะเบียน ลงท้าย ลงนา ลงปฏัก,ลงประตัก ลงผี ลงพื้น ลงโบสถ์ ล่ก ๆ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ลงเนื้อเห็นด้วย"

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"