พจนานุกรมไทย

คำในภาษาไทย

ราชสวัสดิ์

หมายถึง ขนบที่ผู้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทพึงกระทำ

ตัวอย่าง ถอดพระฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เนื่องจากกระทำความผิดราชสวัสดิ์

อ่านว่า /ราด-ชะ-สะ-หฺวัด/

แนะนำคำนี้โดย golfy

 ภาพประกอบ

  • ราชสวัสดิ์ ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย ราชสวัสดิ์ หมายถึง ขนบที่ผู้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทพึงกระทำ ตัวอย่าง ถอดพระฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เนื่องจากกระทำความผิดราชสวัสดิ์

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ที่ราชพัสดุ รกบิน ราช ราช,ราช,ราช- ราชฐาน ราชบัลลังก์ ราชรถ ราชสมบัติ ราชสาส์น วันปิยมหาราช สวัสดิ,สวัสดิ-,สวัสดิ์,สวัสดิ์,สวัสดี,สวัสดี สวัสดิ์,-สวัสดิ์,-สวัสดิ์,สวัสดี,สวัสดี

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ราชสวัสดิ์"

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"