คำในภาษาไทย

รับฟัง

หมายถึง ก. รับไว้พิจารณา เช่น ผู้บังคับบัญชารับฟังความเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา.

 ภาพประกอบ

  • รับฟัง ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย รับฟัง หมายถึง ก. รับไว้พิจารณา เช่น ผู้บังคับบัญชารับฟังความเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา.

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ขัดหู ขายหู ดักฟัง ฟัง ฟังความข้างเดียว รกบิน รกเรี้ยว ลอบฟัง หูตึง เงี่ยหู เสาวณิต เสาวนะ,เสาวนา,เสาวนาการ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "รับฟัง"

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"