คำในภาษาไทย

รถเข็น

หมายถึง น. รถที่ไม่มีเครื่อง ต้องใช้คนเข็นหรือดันไป เช่น รถเข็นคนไข้.

 ภาพประกอบ

  • รถเข็น ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย รถเข็น หมายถึง น. รถที่ไม่มีเครื่อง ต้องใช้คนเข็นหรือดันไป เช่น รถเข็นคนไข้.

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ทางเอก ทางโท รกบิน รถ,รถ- รถจักรยาน รถร่วม รัถ เข็น เข็นครกขึ้นภูเขา เข็นครกขึ้นเขา เหลือเข็น แสนเข็น

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "รถเข็น"

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"