คำในภาษาไทย

มืดมน

หมายถึง ว. มืดมัว, มืดมาก, มืดจนมองไม่เห็นทาง, มักใช้เข้าคู่กับคํา อนธการ เป็น มืดมนอนธการ.

 ภาพประกอบ

  • มืดมน ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย มืดมน หมายถึง ว. มืดมัว, มืดมาก, มืดจนมองไม่เห็นทาง, มักใช้เข้าคู่กับคํา อนธการ เป็น มืดมนอนธการ.

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

กวม กัลป,กัลป-,กัลป์ มึนซึม มึนตึง มึนเมา มืดค่ำ ยุคมืด อนธ,อนธ-,อันธ,อันธ- อนธการ อันธ,อันธ- อันธการ โมหันธ์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "มืดมน"

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"