คำในภาษาไทย

มฤคินทร์,มฤเคนทร์

หมายถึง [มะรึคิน, -เคน] น. ราชสีห์. (ส. มฺฤค + อินฺทฺร).

 ภาพประกอบ

  • มฤคินทร์,มฤเคนทร์ ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย มฤคินทร์,มฤเคนทร์ หมายถึง [มะรึคิน, -เคน] น. ราชสีห์. (ส. มฺฤค + อินฺทฺร).

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

มึนซึม มึนตึง มึนเมา มืดค่ำ มืดตึดตื๋อ,มืดตึ๊ดตื๋อ มืดมัว มือ มือขึ้น มือจับ มือบอน มือเป็นระวิง มื่น

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "มฤคินทร์,มฤเคนทร์"

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"