คำในภาษาไทย

มฤคทายวัน

หมายถึง [มะรึกคะทายะ-, มะรึกคะทายยะ-] น. ชื่อป่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา; ป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อ. (ป. มิคทายวน; ส. มฺฤค + ทาย + วน).

อ่านว่า /มะ-รึก-คะ-ทา-ยะ-วัน/ /มะ-รึก-คะ-ทาย-ยะ-วัน/

 ภาพประกอบ

  • มฤคทายวัน ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย มฤคทายวัน หมายถึง [มะรึกคะทายะ-, มะรึกคะทายยะ-] น. ชื่อป่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา; ป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อ. (ป. มิคทายวน; ส. มฺฤค + ทาย + วน).

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

มึนซึม มึนตึง มึนเมา มืดค่ำ มืดตึดตื๋อ,มืดตึ๊ดตื๋อ มืดมัว มือ มือขึ้น มือจับ มือบอน มื่น สังเวชนียสถาน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "มฤคทายวัน"

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"