คำในภาษาไทย

ภิรมย์สุรางค์

หมายถึง น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ภิรมย์สุรางค์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ภิรมย์สุรางค์ ความหมาย หมายถึงอะไร?"

 คำในภาษาไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"