คำในภาษาไทย

ภิรมย์

หมายถึง ดู อภิรมย์.

Posted on by Admin

อ่านว่า /พิ-รม/

 ภาพประกอบ

  • ภิรมย์

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ภิรมย์"

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"