คำในภาษาไทย

พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง

หมายถึง (สํา) ก. พูดไปไม่มีประโยชน์ นิ่งเสียดีกว่า.

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง ความหมาย หมายถึงอะไร?"

 คำในภาษาไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"