คำในภาษาไทย

พูดสด

หมายถึง ก. พูดโดยมิได้เตรียมมาก่อน.

 ภาพประกอบ

  • พูดสด ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย พูดสด หมายถึง ก. พูดโดยมิได้เตรียมมาก่อน.

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

กลับคำ จ่ายสด ปากไม่มีหูรูด พกนุ่น พูด ย่างสด ร้องสด สด สด ๆ,สด ๆ ร้อน ๆ สีสด หนังสด เราะร้าย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พูดสด"

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"