คำในภาษาไทย

พจี

หมายถึง [พะจี] น. คําพูด, ถ้อยคํา. (ป. วจี).

Posted on by Admin

อ่านว่า /พะ-จี/

 ภาพประกอบ

  • พจี

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "พจี ความหมาย หมายถึงอะไร?"

 คำในภาษาไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"