คำในภาษาไทย

พจมาน

หมายถึง [พดจะมาน] น. คําพูด.

Posted on by Admin

อ่านว่า /พด-จะ-มาน/

 ภาพประกอบ

  • พจมาน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "พจมาน"

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"