คำในภาษาไทย

ผสมโรง

หมายถึง ก. พลอยไปด้วย, ร่วมด้วย.

 ภาพประกอบ

  • ผสมโรง ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย ผสมโรง หมายถึง ก. พลอยไปด้วย, ร่วมด้วย.

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

นายว่าขี้ข้าพลอย ผงคลี ผงฟู ผดุงครรภ์ ผทมเพลิง ผนวช ผนิด ผมจุก ผมชิงเกิล ผมโป่ง ผริต,ผริต- ผลลัพธ์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ผสมโรง"

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"