คำในภาษาไทย

ปฤษฐ

หมายถึง [ปฺริดสะถะ] น. หลัง, เบื้องหลัง; พื้นบน; ยอด. (ส.; ป. ปิฏฺ).

อ่านว่า /ปฺริด-สะ-ถะ/

 ภาพประกอบ

  • ปฤษฐ ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย ปฤษฐ หมายถึง [ปฺริดสะถะ] น. หลัง, เบื้องหลัง; พื้นบน; ยอด. (ส.; ป. ปิฏฺ).

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ปกครอง ปกปักรักษา ปกปิด ปการ ปฏิคม ปฏิคาหก ปฏิชีวนะ ปฏิทิน ปฏิภาคนิมิต ปฏิภาณกวี ปฏิรพ ปโกฏิ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปฤษฐ"

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"