คำในภาษาไทย

ปฤษฎ์

หมายถึง [ปฺริด] น. หลัง, เบื้องหลัง. (ส. ปฺฤษฺ; ป. ปิฏฺ).

Posted on by Admin

อ่านว่า /ปฺริด/

 ภาพประกอบ

  • ปฤษฎ์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปฤษฎ์ ความหมาย หมายถึงอะไร?"

 คำในภาษาไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"