คำในภาษาไทย

ปรีดิ,ปรีดิ์,ปรีดี

หมายถึง [ปฺรี-, ปฺรี] น. ความอิ่มใจ, ความปลื้มใจ, ความยินดี. (ส. ปฺรีติ; ป. ปีติ).

 ภาพประกอบ

  • ปรีดิ,ปรีดิ์,ปรีดี ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย ปรีดิ,ปรีดิ์,ปรีดี หมายถึง [ปฺรี-, ปฺรี] น. ความอิ่มใจ, ความปลื้มใจ, ความยินดี. (ส. ปฺรีติ; ป. ปีติ).

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ปกครอง ปกปักรักษา ปกปิด ปการ ปฏิคม ปฏิคาหก ปฏิชีวนะ ปฏิทิน ปฏิภาคนิมิต ปโกฏิ อิ่มเอม เปรมปรีดิ์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปรีดิ,ปรีดิ์,ปรีดี"

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"