คำในภาษาไทย

ปราศรัย

หมายถึง [ปฺราไส] น. การพูดด้วยไมตรีจิต, การแสดงอัชฌาสัยในระหว่างผู้ใหญ่ต่อผู้น้อยหรือผู้ที่เสมอกัน; คําปรารภ. ก. พูดด้วยไมตรีจิต, พูดแสดงอัชฌาสัยระหว่างผู้ใหญ่ต่อผู้น้อยหรือผู้ที่เสมอกัน; ปรารภ. (ส. ปฺรศฺรย).

อ่านว่า /ปฺรา-ไส/

 ภาพประกอบ

  • ปราศรัย ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย ปราศรัย หมายถึง [ปฺราไส] น. การพูดด้วยไมตรีจิต, การแสดงอัชฌาสัยในระหว่างผู้ใหญ่ต่อผู้น้อยหรือผู้ที่เสมอกัน; คําปรารภ. ก. พูดด้วยไมตรีจิต, พูดแสดงอัชฌาสัยระหว่างผู้ใหญ่ต่อผู้น้อยหรือผู้ที่เสมอกัน; ปรารภ. (ส. ปฺรศฺรย).

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ปกครอง ปกปักรักษา ปกปิด ปการ ปฏิสันถาร ปราสัย ปากปราศรัยใจเชือดคอ ภาษาแบบแผน มหาชัย วรรณกรรม สมโพธน์ ส่งภาษา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปราศรัย"

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"