คำในภาษาไทย

นั่นซี,นั่นนะซี

หมายถึง คําแสดงการเห็นพ้องด้วย.

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • นั่นซี,นั่นนะซี

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "นั่นซี,นั่นนะซี ความหมาย หมายถึงอะไร?"

 คำในภาษาไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"