คำในภาษาไทย

ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก

หมายถึง (สํา) ว. ต่อหน้าทำเป็นดี แต่พอลับหลังก็นินทาหรือหาทางทำร้าย, หน้าไหว้หลังหลอก ก็ว่า.

 ภาพประกอบ

  • ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก หมายถึง (สํา) ว. ต่อหน้าทำเป็นดี แต่พอลับหลังก็นินทาหรือหาทางทำร้าย, หน้าไหว้หลังหลอก ก็ว่า.

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ตกกระไดพลอยโจน ตกขอบ ตะโก ต่อหน้า,ต่อหน้าต่อตา ทองตะกู ทองตะโก ทองตากู มะพลับ ลอบกัด ลับหลัง ว่าลับหลัง หน้าไหว้หลังหลอก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก"

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"