คำในภาษาไทย

ตาบอดได้แว่น

หมายถึง (สํา) น. ผู้ที่ได้สิ่งซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่ตน มักพูดเข้าคู่กับ หัวล้านได้หวี เป็น หัวล้านได้หวี ตาบอดได้แว่น.

 ภาพประกอบ

  • ตาบอดได้แว่น ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย ตาบอดได้แว่น หมายถึง (สํา) น. ผู้ที่ได้สิ่งซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่ตน มักพูดเข้าคู่กับ หัวล้านได้หวี เป็น หัวล้านได้หวี ตาบอดได้แว่น.

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ตกกระไดพลอยโจน ตกขอบ ตกข่าว ตาบอด ตาบอดคลำช้าง ตาบอดสอดตาเห็น หัวล้านได้หวี หูหนวกตาบอด แว่น แว่นเวียนเทียน แว่นแก้ว แว่นแคว้น

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ตาบอดได้แว่น"

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"