คำในภาษาไทย

ตันติภาษา

หมายถึง น. ภาษาที่มีแบบแผน. (ส.; ป. ตนฺติภาสา).

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ตันติภาษา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ตันติภาษา ความหมาย หมายถึงอะไร?"

 คำในภาษาไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"