คำในภาษาไทย

หมายถึง พยัญชนะตัวที่ ๒๐ นับเป็นพวกอักษรกลาง ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กด.

 ภาพประกอบ

  • ด ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย ด หมายถึง พยัญชนะตัวที่ ๒๐ นับเป็นพวกอักษรกลาง ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กด.

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

กระยาด,-กระยาด ดก ดนยะ,ดนัย ดนยา ตะโล้ดโป๊ด ปรากฏการณ์ ปรามาส ลูกยอด หมอนวด อาชญาบท เชียด แว้ด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ด"

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"