คำในภาษาไทย

ซุมแซว

หมายถึง (โบ) ว. เซ็งแซ่, จอแจ.

 ภาพประกอบ

  • ซุมแซว ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย ซุมแซว หมายถึง (โบ) ว. เซ็งแซ่, จอแจ.

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ซก,ซ่ก ซด ซมซาน ซรอกซรัง ซองหาง ซ่อง,ซ่อง,ซ่อง ๆ ซ่อนทราย ซ่อนเงื่อน ซ่อนเร้น ซ้อง ซ้องแมว ซ้อแซ้

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ซุมแซว"

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"