คำในภาษาไทย

ซอ

หมายถึง น. ชื่อเครื่องดนตรีพวกหนึ่งสําหรับสี ในพวกเครื่องสายหรือมโหรี มีคันชักสีให้ดัง มีหลายชนิด เช่น ซออู้ ซอด้วง, ลักษณนามว่า คัน. ก. ร้องเพลง, ขับร้อง, เช่น ขับซอยอราชเที้ยร ทุกเมือง. (ลอ).

หมายถึง น. ตอไม้ไผ่ค่อนข้างยาวที่เหลืออยู่ที่กอ.

 ภาพประกอบ

  • ซอ ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย ซอ หมายถึง น. ชื่อเครื่องดนตรีพวกหนึ่งสําหรับสี ในพวกเครื่องสายหรือมโหรี มีคันชักสีให้ดัง มีหลายชนิด เช่น ซออู้ ซอด้วง, ลักษณนามว่า คัน. ก. ร้องเพลง, ขับร้อง, เช่น ขับซอยอราชเที้ยร ทุกเมือง. (ลอ).
  • ซอ ความหมาย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย ซอ หมายถึง น. ตอไม้ไผ่ค่อนข้างยาวที่เหลืออยู่ที่กอ.

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

กะลาซอ กีตาร์ คันชัก จาบ ซก,ซ่ก ซด ทรอ พรมนิ้ว สีซอให้ควายฟัง อู๋อี๋ เครื่องสาย ไวโอลิน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ซอ"

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"